Kallbad information samt fördelar

Kallbad för ökat välmående – förbättrad återhämtning

När du kliver ner i en isvak finns ingenting utöver här och nu. För att verkligen kunna njuta behöver allt fokus riktas mot kroppen, andningen och nuet. Vi tror på den kraften och genom Avantopools produkter för kallbad vill vi göra den kraften tillgänglig för fler.

Återhämtningsprocessen

För professionella idrottare har terapi genom kallbad länge varit en viktig och stor del av återhämtningsprocessen. Det är dessutom viktigt i olika faser av idrottandet. Gemensamt är att det genomförs planerat och i en kontrollerad process med rätt vattentemperaturer och en på förhand bestämd tid för exponering av kallt vatten.

Inom idrotten används kyla framför allt inom tre olika områden:

• Som återhämtning efter träning eftersom det skyndar på processen och minskar träningsvärk.

• För att kyla ner kroppen före och efter ett hårt träningspass i varma förhållanden.

• Som akut behandling av flera olika typer av skador.

Stärker upp immunförsvaret

Eftersom kyla ökar blodcirkulationen är det vanligt med olika typer av kylbehandlingar vid skador. Det har också visat sig ha positiva effekter för personer med kroniska besvär med värk och smärta. Kallbad bidrar till muskelavslappning och ökad blodcirkulation vilket förebygger inflammation i muskler och leder.

2024-03/img-7934

Minskar smärtan i muskler

Kylan från ett kallbad gör att blodkärl drar ihop sig och då dämpas smärtan i musklernas nerver. Det bidrar i sin tur till att ömheten i musklerna minskar efter träning. Tack vare detta kan kroppen återhämta sig snabbare efter fysisk ansträngning.

Kallbad och kyla bidrar också till ökad blodcirkulation vilket i sin tur förebygger inflammation i muskler och leder.

Bättre sömn – minskad stress

Kallbad bidrar till en bättre sömnkvalitet. I nedkylningsprocessen frigörs serotoniner, endorfiner och dopaminer – en signalsubstans som ökar ditt välmående. Effekterna från ett kallbad som bidrar till bättre sömn är alltså desamma som påverkar humöret i positiv riktning. Inte minst när det kommer till stresshantering. Den temperaturförändring som kroppen upplever vid ett kallbad bidrar till att vi klarar förändringar i vardagen på ett bättre sätt, genom ett ökat lugn och ökad tolerans för stress.

2024-03/img-7935

Aktiverar det ”bruna fettet”

Brunt fett är en typ av fettvävnad som producerar värme, men det förbrukar också energi i stället för att lagra. Det bidrar också till att minska överskottsfett i blodomloppet. Att exponera kroppen för kyla, på ett kontrollerat sätt, är ett effektivt sätt för att aktivera det bruna fettet i kroppen.

Genom en högre aktivering av brunt fett förbränner kroppen fler kalorier och förbättrar kroppens insulinkänslighet. Något som har väldigt positiva effekter på exempelvis människor som lever med fetma och typ 2-diabetes.

Genom kallbad tvingas kroppen utanför sin komfortzon, något som har visat sig ha en direkt positiv påverkan på immunförsvaret. Det finns också vittnesmål och studier som visar att vana kallbadare drabbas av färre förkylningar och influensaliknande symptom. Immunförsvaret anpassar sig helt enkelt till kylan.

2024-03/img-7936